İhale hk.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, 9 Mart 2021 Salı günü, saat 14.00’te 2 adet (1459.297 ve 1459.384 demirbaş no.lu) 1993 Model Heidelberg (SORS) marka tek üniteli 70*100 cm. ofset baskı makinası, 1 adet (1459.285 demirbaş no.lu) 1991 Model Goebel marka 86,5cm.x22 baskı ünitesiz sürekli form makinası ile 1 adet (1459.203 demirbaş no.lu) 1985 Model 110x115 cm. çalışma ebadında Polar 115 EM otomatik kağıt kesme makinası açık teklif usulü, açık artırma olarak uygulanmak kaydı ile satışının yapılacağı belirtilmektedir.

İhale konusu ihracat fazlası makine satışı işine ait ihale evraklarına ve detaylı bilgiye https://www.dmo.gov.tr/Ihale/Detay/11665 adresinden ulaşabilirsiniz.