Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında

  • Genel Duyurular

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgide kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Yükümlü Başvuruları Attach