Yıllık İşletme Cetveli Hk.

Duyuru içeriği 6948 sayılı Sanayi sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün SGM 2014/11 tebliği gereğince Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeleri ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde e-devlet WEB sayfasında bulunan “Sanayi sicil işlemleri” uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin 2020 yılına ait yıllık işletme cetvellerini elektronik ortamda vermesi gerekmektedir Ayrıca işletmelerin faal durumda iken vermedikleri 2018 ve 2019 yıllarına ait yıllık işletme cetvelleri var ise ivedilikle girişlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Sorularınız için : 444 61 00