Resmi Gazetede Sanayi, 03.04.2016

TEBLİĞ

TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/3)

Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmış olup; TS 11827 “İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar” standardıyla ilgili Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/09), 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Bakanlık tarafından mecburi uygulamaya konulmuştur. TSE Teknik Kurulunca söz konusu standardın 4.2.1 maddesi tadil edilerek yayımına karar verilmiştir. Standard metni (TS 11827:2014+T3: 2015 dahil) üçüncü baskı olarak zorunlu uygulamaya konulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160403-2.htm