AB Çerçeve ProgramlarıAB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır.

Horizon 2020, 70 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.

Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile araştırmanın güçlendirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması planlanmaktadır.

Horizon 2020 Programı;

  • Bilimsel Mükemmeliyet,
  • Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik,
  • Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yürütülecektir.

Programın koordinasyonu ülkemizde TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK’ın ilgili web sitesi: http://h2020.org.tr/

İstanbul Sanayi Odası, yürütmekte olduğu Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında firmalara uluslararası Ar-Ge projelerinde ortak bulma hizmeti vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.aia-istanbul.org adresini ziyaret edebilirsiniz.