Çevreİstanbul Sanayi Odası'nın çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri:

  • Enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermek,
  • Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlamak,
  • Türk çevre mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışmak,
  • Haziran 2012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirmek, yaşanan sorunların çözümü noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmak,
  • İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturmak,
  • İstanbul Çevre Düzeni Planı baz alınarak yeniden planlama ve kentsel dönüşüm sürecine giren İstanbul’da, sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli ve temiz üretim yapan sanayileri teşvik etmek temelinde yürütülmektedir.

Eğitim ve bilgilendirmenin yanında, sanayiyi ilgilendiren bir çok alanda olduğu gibi çevre/iş sağlığı güvenliği konusunda da iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu önem taşımaktadır. Çevre ve iş sağlığı ve güvenliğinin değişik alanlarında bu yönde işbirlikleri geliştirilmektedir.

Çevre konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle 1995 yılından bu yana güncellenen içeriği ile “Çevre Ödülleri” verilmektedir.