Eğitim ve seminerlerBaşta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm üyelerimize sanayiyi ilgilendiren birçok konuda eğitim ve bilgilendirme hizmetlerimiz geliştirilerek sürdürülmektedir.

Eğitim ve seminerlerimiz; teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, AB, proje yazımı, Dış Ticaret, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatı ve enerji gibi sanayicimizi ilgilendirebilecek tüm konularda düzenlemektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın yılda ortalama olarak 120 adet düzenlediği seminer ve eğitimlere yine ortalama olarak 6.000 civarında katılım olmaktadır.

Seminerlerimize katılım sağlayanlar arasında yapılan değerlendirmede ortalama %90 memnuniyet oranına ulaşılmaktadır.

Üye firmalarımızda çalışan personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz seminer ve paneller www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi adresinden güncel olarak takip edilmekte ve eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerListesi adresinden kayıt yaptırabilmektedir.

Ayrıca, AB seminerlerimiz www.een-istanbul.org web sitesinde Etkinlikler bölümünde takip edilebilmekte ve kayıt olunabilmektedir.

AR-GE, İnovasyon, Teknoloji Yönetimi

Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi alanlarındaki eğitim ve seminerlerimiz aşağıdaki konularda düzenlenmektedir.

 • İnovasyon Yönetimi Eğitimi
 • Teknoloji Yönetimi Eğitimi
 • Proje Yönetimi Prensipleri ve Standartları Eğitimi
 • Eureka Programı İçin Proje Hazırlama Eğitimi
 • AB AR-GE Programları İçin Proje Hazırlama Eğitimi

İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Eğitim, sistematik yaklaşım ve araçlar ile inovasyon yönetimi bilincinin oluşturulmasını ve kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, inovasyon temelli stratejilerin şirket içerisinde planlanması, gerekli araçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve entelektüel sermaye gibi inovasyon yönetimine ilişkin bilgi edinimini sağlayacak iki günlük bir program dahilinde verilmektedir.

Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Büyük ilgi gören “İnovasyon Yönetimi Eğitimi” katılımcılarından aldığımız geri dönüşler ve üyelerimizden gelen talep üzerine yeni bir içerikle kurgulanan “Teknoloji Yönetimi Eğitimi”; teknoloji, ürün ve pazar arasındaki kavramsal ilişkilerin kurularak, etkin bir teknoloji yönetimi için gereken temel altyapının katılımcılara kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Proje Yönetimi Prensipleri ve Standartları Eğitimi

Project Management Institute (PMI) standartları temelinde geliştirilmiş olan bu eğitim programı, bilgi aktarımı, atölye çalışmaları ve uygulama örnekleri ile “proje yönetiminin” temel süreçlerinin, bilgi alanlarının, proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır.

EUREKA Programı İçin Proje Hazırlama Eğitimi

EUREKA Programı; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur.

Bu eğitimin amacı, firmaların uluslararası işbirliği içindeki Ar-Ge odaklı faaliyetlerini destekleyen EUREKA Programı’nın sağladığı finansman ve işbirliği fırsatları hakkında firmaları bilgilendirmektir. Eğitimde, EUREKA Programı’nın sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak için yürütülmesi gereken süreçler ve desteklenen projelerden örneklerle birlikte, proje önerisi hazırlama uygulaması da gerçekleştirilmektedir.

AB AR-GE Programları İçin Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitimin amacı, Avrupa Birliği’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için uygulamakta olduğu 7. Çerçeve (Horizon 2020) Programı’nın sağladığı finansman fırsatları hakkında firmaları bilgilendirmek ve katılan firmaların açılacak olan çağrılar kapsamında projelerde yer almasını sağlamaktır. Eğitimde, 7. Çerçeve Programı (Horizon 2020) kapsamında uygulanan projelerden örneklerle birlikte, “NMP”, “ICT” ve “Enerji” alanlarında örnek proje hazırlama çalışması da gerçekleştirilmektedir.

AB Seminerleri

AB seminerleri, ülkemizin AB’ye uyum sürecinde sektörleri etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri, yeni standartlar (Sera gazı yönetimi, Ecolabel, vb.) ya da firmaların başvurabileceği AB hibelerine ilişkin firmalarımızı bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

AB seminerleri sektörel bir bakış açısıyla da düzenlenebilmektedir. Sektörel seminerlerde o sektörü etkileyen AB mevzuatına ilişkin bilgiler paylaşılmakta, mevzuata uyumun sektörün rekabet gücüne etkisi ile sektörde geleceğe yönelik beklentiler ele alınmaktadır.

Diğer taraftan AB seminerleri Eco-İnovasyon ve Erasmus + gibi firmalarımızın başvurabilecekleri ve doğrudan hibe alabilecekleri AB fonları ya da kredileri hakkında bilgilendirmek amacıyla da düzenlenmektedir.

AB seminerlerini takip etmek ve kayıt olmak için www.aia-istanbul.org web sitesinde Etkinlikler bölümünü takip edebilirsiniz.

Proje Yazma Teknikleri Eğitimleri

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin uyum sürecini desteklemek amacıyla sağladığı mali yardımlarla gerçekleştirilen projeler kamu kurumlarının idari kapasitelerinin geliştirilmesinde, altyapı projelerinde ve bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Firmalarımızın doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanabildiği hibeler ise firmaların rekabet gücünün artırılmasında, yeni pazarlara açılmalarında, uluslararası işbirlikleri yapmalarında, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasında, Ar-Ge çalışmalarında ve teknoloji geliştirilmelerinde önemli bir finansal kaynak sağlamaktadır. Firmalarımızın giderek artan proje yazma ve yürütme becerisi ile AB hibelerinden yararlanma oranı da artmaktadır. Bu kapsamda Odamız bünyesinde gerçekleştirilen proje yazma teknikleri çalıştayları firmalarımızı proje yazma konusunda uygulama yapmalarına fırsat verecek şekilde bilgilendirirken, yaralanabilecekleri tüm AB fonları hakkında bilgilendirmeyi de amaçlamaktadır.

Proje yazma teknikleri eğitimi, firmalarımızı doğrudan yararlanabilecekleri AB hibeleri hakkında bilgilendirme ve AB hibelerine proje yazma, AB projelerinde ortak olarak yer alma ve gerçekleştirmek istedikleri fikirleri projelendirme konularında teşvik etmek üzere düzenlediğimiz etkinliklerdir. Yılda 10 ila 12 arasında değişik AB proje teklif çağrılarına yönelik çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu eğitimler ile firmalar; Erasmus + , Eko-İnovasyon ve Horizon2020 gibi AB hibelerine hangi alanlarda ve içerikte proje yazabileceği hakkında bilgi edinirken, proje yönetim döngüsü, bütçelendirme gibi konularda da bilgi sahibi olup, çalıştay sonunda grup çalışması ile hazırladıkları örnek projeleri sunarak uygulamaya yönelik çalışma yapmaktadırlar.

Dış Ticaret Eğitimleri

Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında her yıl dış ticarete yönelik mevzuat ve ticaret yapma pratiğine odaklı eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Eğitim konuları;

 • Gümrük Birliği mevzuatı
 • Dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri
 • Uluslararası anlaşmazlıkların çözümü
 • Müzakere teknikleri
 • Hedef pazar belirleme
 • E-ticaret
Dış Ticaret Okulu

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren “Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi tarafından düzenlenen Dış Ticaret Okulu eğitimi, 20-25 firma temsilcisinden oluşan bir grubu 5-6 haftalık bir eğitimle yurtdışı pazarlara açılmaya hazır hale getirmeyi ve dış ticaret yetkinliklerini artırarak alternatif pazarlardaki fırsatları yakalamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitimle amaçlanan, ihracata yeni başlamış veya hiç ihracat yapmamış firmalarımızın;

 • İhracat stratejilerini hazırlamaları,
 • Dış pazarlarda iş yapma kapasitelerinin artırılması ve
 • Yeni pazarlara girişlerinin sağlanmasıdır.

Katılımcıların firmalarının ihracat stratejilerine yön verebilmeleri, yabancı dil bilmeleri ve eğitim sonunda firmaları adına ihracat stratejisi sunumu hazırlamaları beklenmektedir.

5-6 hafta süren ve haftada iki gün uygulanan eğitim programında;

 • Doğru müşteri segmenti belirleme yöntemleri,
 • Ürün konumlandırma,
 • Pazar araştırma yöntemleri,
 • Dış pazarlara ulaşımda kullanılan bilgi kaynakları,
 • Uluslar arası pazarlama, dağıtım kanalları,
 • Ürün destek/müşteri hizmetleri,
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi,
 • Ürün kalite standartları ve sertifikasyonlar,
 • Kalite/yönetim/çevre güvence sistemleri

konularında bilgiler sunulmakta, eğitim sonunda katılım sertifikası verilmektedir. Ayrıca, eğitim sonunda hazırladığı ihracat stratejisi başarılı bulunan firmalara Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz kaynaklarıyla bedelsiz danışman atanmakta ve ihracatı fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Ülke Günleri

Potansiyel pazarlarda var olan ticaret ve yatırım fırsatları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlediğimiz ülke günlerinde firmalarımız; ele alınan ülkenin ekonomisi, dış ticareti ve önde gelen sektörlerine ilişkin detaylı bilgiler edinmenin yanısıra, o pazarda iş yapan firmaların deneyimlerini öğrenme ve iş yapma kültürüne ilişkin de bilgi edinme fırsatına sahip olmaktadırlar.

Ülke Günlerine o ülkenin resmi temsilcileri ve o ülkedeki ticari müşavirlerimiz ile o ülkede faaliyette bulunan Türk şirketlerin üst düzey yöneticileri katılmaktadır. Etkinlikte, ele alınan ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkiler, dış ticaret, karşılıklı yatırım ve işbirliği olanakları yanısıra o ülkede iş yapma kolaylık ve zorlukları, prosedürler, teşvikler, pazar dinamikleri ve pazara girişle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmakta, katılımcılar sorular sorarak kendilerini konumlandırma olanağı bulmaktadırlar.

Bugüne kadar Çin, Romanya, Kenya, İran, Brezilya, Şili, Danimarka, İsveç, Rusya, Mısır, Hindistan ve Meksika gibi pek çok ülkenin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen ülke günleri firmalarımıza o ülkelerde faaliyet gösteren Türk firmalarının tecrübelerinden faydalanma ve pazara giriş stratejilerini oluşturma imkanı sunmaktadır.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

“Çevre” konusu Odamızda 1990 yılında kurulan Çevre Şubesi faaliyet alanlarından biridir. 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği ve enerji konuları da Çevre Şubesi faaliyet alanlarına eklenmiştir.

Bu kapsamda sanayiye yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Bilgilendirme Toplantıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Entegre Eğitimleri, Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi ve Karbon Ayakizinin Hesaplanması, Kimyasallara İlişkin AB Mevzuatı (REACH ve CLP), Sanayiye Yönelik Çevre Mevzuatı, Temiz Üretim vb konular eğitimlerimizin ve bilgilendirme toplantılarımızın konularını oluşturmaktadır.

Çalışma Yaşamı ve Mevzuatı Değişiklikleri Konusundaki Eğitim ve Bilgilendirme

Tüm üyelerimize çalışma yaşamı ve mevzuatı değişiklikleri konusundaki eğitim ve bilgilendirme hizmetlerimiz geliştirilerek sürdürülmektedir. Bireysel ve toplu iş mevzuatı, sosyal güvenlik, çalışma yaşamının güncel ve sanayiyi ilgilendiren tüm spesifik başlıklarında düzenlenen bu eğitim ve seminerler, üyelerimizin bilgilendirilmelerine, uygulamada yaşanan sorun ve çözüm süreçlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Enerji Sektörü Seminer ve Eğitimleri

2008 yılından itibaren enerji sektörüne yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Odamız, üyelerini bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminer ve eğitimler düzenlemiştir.

Bu etkinlikler; sanayide enerji verimliliği, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ekipmanlarının yerli üretimi, enerji alanında finansman imkanları, farklı kaynaklardan elektrik tedariki ve yerinde elektrik üretimi, İSO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi (EYS), nükleer enerji sanayisinin gelişimi gibi konulara yönelik olarak düzenlenmektedir.