İnovasyonİstanbul Sanayi Odası, başta üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında üretilen rafine bilgiye çabuk, etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi ve bu yolla Türk sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amacıyla farklı alanlarda vizyoner hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.