Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite Sanayi İşbirliğiİstanbul Sanayi Odası’nın hedefi üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirlikleri oluşturmak ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olmaktır.

İstanbul Sanayi Odası, üyelerinin üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olan destek programlarından yararlanmalarını teşvik etmekte, üniversite ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışının kurumsal ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması amacıyla üniversiteler ile karşılıklı güven ve saygıya dayalı “İşbirliği Protokolleri” oluşturmaktadır.

Odamız; üniversite, Teknoloji Transfer Ofisleri ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla oluşturduğu Sanayi Platformu vasıtasıyla ilgili tüm paydaşlar arasında işbirliği ve güç birliğini artırmayı hedeflemektedir.