İSO ve Sürdürülebilirlik

Son yıllarda dikkat çektiğimiz en önemli konuların başında gelen “sürdürülebilirlik”, beklendiği gibi dünya genelinde üretimin ve ticaretin dağına yerleşiyor. Çünkü bilimsel araştırmalar, bugünden itibaren 2030 yılına kadar alınması gereken çevresel önlemlerin alınmaması halinde; dünyamızı çok zor günlerin beklediğini açıkça ortaya koyuyor. Örneğin her yıl karbon emisyonlarını yüzde 7,6 azaltamazsak 10 yıl içinde iklim krizinde geriye dönüşün olmayabileceği ileri sürülürken, oysa bugün azaltmak bir yana, bu oranın her yıl yüzde 2 artıyor olmasını hepimizin düşünmesi gerekiyor. 

Bugüne kadar bu süreci adeta ciddiye almayan dünya siyaseti de artık buna gözlerini kapatamıyor. Geçen yılın ortalarından itibaren ABD ve Avrupa Birliği’nden büyük şirketler konu ile ilgili çok önemli adımlar attı. Çin’in karbon azaltımı konusundaki inadını bırakması, Trump döneminde iklim krizi ile arasına mesafe koyan ABD’nin; Biden ile birlikte Paris İklim Anlaşması dahil çevre ile ilgili tüm hassasiyetlere sahip çıkmaya başlaması, iklim konusunda bir küresel mutabakatın doğmasına vesile oluyor.

Artık herkes dünya kaynaklarının sınırlı olduğu ve bu nedenle sınırsız büyümenin mümkün olmadığı gerçeğini kabul ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde geçerli olacak yeni iş modeli anlayışı da dengeli büyümeyi benimseyen ve uygulayan bir yaklaşım olacak. Bu o kadar kritik bir konu haline gelecek ki; kalkınma anlayışlarında, üretim ve sanayi stratejilerinde çevresel sorunlara ve iklim değişikliğine yer vermeyen ülkelerin, uluslararası rekabette kaybedeceği yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya kalınacak. 

Bu sürece birkaç yıldır sürekli dikkat çekiyoruz. Bununla yetinmeyip sürdürülebilirliği son yıllardaki faaliyet alanlarımızın odağına yerleştirdik. Bu yılın başından itibaren de konuyla ilgili olarak, ayrıntılarını ilerleyen sayfalarımızda bulabileceğiniz birçok projeyi hayata geçirdik.

Bunlardan biri de “İSO Sürdürülebilirlik Platformu” oldu. Üyeleri; sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan ve geçen ay ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz platform ile hem politika yapıcılar ve hem de şirketlerimiz nezdinde sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. 

Bu amaçla yoğun ve seri sürdürülebilirlik eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu alanda şirketlerimizdeki bilgi eksikliklerini gidermeye ve nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sunacak faaliyetlerimiz olacak. 

Bu toplantının hemen ardından, geçen ay bir de konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdik. İSO’nun sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaştığımız basın toplantısının ayrıntılarını da ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Geçen ay meclis toplantımızı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na İçerik ve Uygulama Açısından Bir Bakış” ana gündemi ile yaptık. Toplantıda, Ernst & Young Türkiye Vergi Bölümü yöneticileri ve sanayicilerimiz çok yararlı bilgiler paylaştı ve gelen sorular yanıtlandı. 

Bu ay, manevi değeri yüksek bir bayram yaşayacağız. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı