Enerji, dünya çapında rekabet eden sanayimizin toplam üretim maliyeti içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hammaddenin temininden ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar enerjinin verimli olarak kullanılmasının bu maliyetleri azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit ederek, yapıcı çözüm önerileri getirmek ve sanayi sektöründeki enerji verimliliğini özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak en önemli hedeflerimizdir.

Enerji faaliyetlerimiz;

  • Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için gereken politikaların oluşturmasında etkin rol almak,
  • Sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmelerini (lisanslı ve lisanssız) ve enerjiyi daha uygun maliyetli olarak tedarik edebilmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
  • Ülkemizin dış açık vermesine sebep olan enerji ithalatımızın azaltılması kapsamında «Enerji Endüstrisi» oluşturma konusunda çaba sarf etmek,
  • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payını artırmak,
  • Enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek,
  • Sanayimizin enerji verimliliğini özendirici çalışmalar yapmak,
  • Enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karşılaştığı bürokratik yükü azaltmak

temelinde yürütülmektedir.

Bu bölümde, sanayide elektrik üretimi ve enerji tedariki ile yerli enerji endüstrisine yönelik Odamızın yaklaşımı ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Enerji konusundaki projelerimize ulaşmak için tıklayınız.