Ayşim Aydemir

Müdür

Odanın her türlü etkinlik, ziyaret ve seyahatlerinin organizasyon ve protokol işlerini yürütür. Etkinlik alanlarında organizasyona ilişkin gerekli düzenlemeleri yapar. Odanın kurumsal hediyelerini Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak belirler. Üst düzey yöneticilerin resmi ziyaretlerinin organizasyonunda ilgili şubelere destek verir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Odanın her türlü etkinlik, ziyaret ve seyahatlerinin organizasyon ve protokol işlerini yürütür. Etkinlik alanlarında organizasyona ilişkin gerekli düzenlemeleri yapar. Odanın kurumsal hediyelerini Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak belirler. Üst düzey yöneticilerin resmi ziyaretlerinin organizasyonunda ilgili şubelere destek verir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.