Türkiye’nin dış ticaret mevzuatı Dış Ticaret Örgütü kuralları ve ayrıca AB ile yürürlükte olan Gümrük Birliği gerekleri çerçevesinde şekillenmektedir. Dış ticaret ve gümrüklerle ilgili temel mevzuat bilgileri aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, mevzuatla ilgili sorularınızı Odamız AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi uzmanlarına yöneltebilirsiniz.

Aşağıdan 13.06.2014 - 11.07.2014 tarihleri arasında Resmi Gazete’de yayınlanan dış ticaret mevzuatı listesine ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret Mevzuatı Attach