OSB Altyapı Katılım Bedeli Bilgilendirmesi

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden aldığımız yazıda;

Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere, özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı ve bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş süreci tamamlanan ve altyapı çalışmalarına başlanan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin (Zafer OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu olarak altyapı katılım bedelinin güncellendiği tarafımıza bildirilmiştir.

OSB sınırları içerisindeki yol, kanalizasyon, temiz su, yağmur suyu, telekom ve elektrik altyapının; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle yapımıyla ilgili olarak yapılan kredi başvurunun uygun mütalaa edilerek yatırım programına alınması ve 9 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen ve Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” kapsamında, Altıntaş ilçesinin 4’üncü kademe teşvik bölgesinde yer alması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile mahsuplaşma yapılabileceği için, hali hazırda uygulanan 55 TL/m2 altyapı katılım bedeline %51 oranında indirim uygulanarak;

 OSB İmar Planı 1’inci etabındaki tüm parsellerin alt yapı katılım bedelinin 2020 yılı için 27,00 TL/m2 olarak;

 Tahsise müteakip altyapı katılım bedelinin %25’nin peşinat olarak alınmasına, kalan %75’lik kısmının 6’şar aylık vadeler halinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesine;

 Katılım bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda 24 TL/m2 uygulanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.