Üretim Girdisi Muafiyeti İşlemelerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge

TOBB kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıda;

“CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9), “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve birer örneği aşağıda yer alan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde yayımlandığı bildirilmiştir.

Üretim Girdisi Muafiyeti İşlemelerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Attach